Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Powitanie
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowieul. Kościuszki 6b    59-170 Przemków
tel. sekretariat: 76 83 19 446
e-mail: zsp.przemkow@wp.pl
Dyrektor:   mgr Ewa Skrypak
Wicedyrektor: mgr Dorota Szpak
Wybory na opiekuna SU
Wybory na opiekuna SU

W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Opiekunami Samorządu Uczniowskiego w dniu 15 września 2017 roku przeprowadzono wybory na OPIEKUNA Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie obejmującego uczniów klas w budynku przy ul. Leśna Góra 3.

W skład komisji wyborczej wchodzili uczniowie:
1. Damian Foksa – klasa 3b gimnazjum – Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. Paweł Gołąb – klasa 3b gimnazjum – Przewodniczący Komisji.

Komisja wyborcza stwierdza, co następuje:

1. Ilość uczniów uprawnionych do głosowania – 186 uczniów

2. Ilość wydanych kart do głosowania – 155

3. Ilość oddanych głosów nieważnych – 0

4. Ilość głosów ważnych – 155

5. Frekwencja wyborcza: 78,5 %

6. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

      Boczniewicz Magdalena - 23 głosy
      Demczar Grażyna – 9 głosów
      Fijałkowska Urszula – 0 głosów
      Gołek Urszula – 0 głosów
      Jaroszyńska-Łechtańska Arleta - 8 głosów
      Jędrzejowska Anna – 13 głosów
      Kaniewska Elżbieta – 9 głosów
      Kotlicka Małgorzata – 2 głosy
      Kowalska Barbara – 0 głosów
      Kuźmiak Paweł – 6 głosów
      Łopacińska-Skraba Iwona – 8 głosów
      Mokwińska Iwona – 0 głosów
      Nowakowska Danuta – 18 głosów
      Orłowska Irena – 13 głosów
      Rekut Anna – 0 głosów
      Righi Elżbieta – 9 głosów
      Semeniuk Dorota – 3 głosy
      Sołtysiak Aneta – 2 głosy
      Stafiniak Joanna – 11 głosów
      Trygar Jolanta – 12 głosów
      Terlikowska Elżbieta – 5 głosów
      Wałowska Agnieszka – 0 głosów
      Wolanin Iwona – 1 głos
      Zawiłowicz Małgorzata – 3 głosy


Najwięcej głosów uzyskali następujący nauczyciele:

1. Magdalena Boczniewicz
2. Danuta Nowakowska
3. Anna Jędrzejowska i Irena Orłowska


Gratulujemy!

Serdecznie zapraszamy!

XIV Spotkanie Integracyjne  

Swieto Miodu i Wina 2017 - plakaty

Święto Miodu i Wina 2017   Święto Miodu i Wina 2017  

Święto Miodu i Wina 2017  

Broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni rodzice, informujemy, że na stronach internetowych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - www.kuratorium.wroclaw.pl i Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl znajduje się broszura „Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?”.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zmian w oświacie, m.in. zebrane zostały w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018, są wyjaśnienia, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

Zapraszamy do lektury!

Zebrania z rodzicami
Zebrania z rodzicami

We wtorek, 12 września 2017 roku o godzinie 17:00 w budynku przy ulicy Leśna Góra 3 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas VII, II i III Publicznego Gimnazjum.

W środę, 13 września 2017 roku w budynku przy ulicy Kościuszki 6b, odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas I-VI. Na spotkania z wychowawcami klas zapraszamy według następującego porządku:
Klasy I-III - godz. 15:30
Klasy IV-VI - godz. 16:15. (klasa VI a - godz. 16:00)

W środę, o godz. 17:00 odbędzie się także zebranie klasowych Rad Rodziców (wszystkich klas I-VII oraz klas gimnazjalnych).

Serdecznie zapraszamy!

Witamy nowy rok szkolny!

4 września 2017 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Szczególnie ciepło przywitaliśmy w naszym gronie pierwszoklasistów, dla których ten dzień był wyjątkowy, ponieważ zostali uroczyście pasowani na ucznia. Każdy "pierwszak" był osobiście pasowany przez panią dyrektor wielkim ołówkiem.


”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie  

”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie  

”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie  

”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie  

”Rozpoczęcie  

W budynku przy ulicy Leśna Góra nowy rok szkolny przywitali uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum. Podczas uroczystej mszy świętej nie zabrakło także pocztu sztandarowego naszej szkoły.

”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie  

”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie   ”Rozpoczęcie  

Wszystkim uczniom życzymy, aby zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, a pedagogom zdrowia i energii do pełnienia roli przewodników po różnych dziedzinach wiedzy!Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w szkolnej galeriiHarmonogram rozpoczecia roku szkolnego 2017/2018
Harmonogram rozpoczecia roku szkolnego 2017/2018

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Z przyjemnością informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 04 września 2017 roku według następującego porządku:

 

 

800 – msza święta w kościele parafialnym p.w. WNMP w Przemkowie

Klasy I-III (budynek przy ul. Kościuszki 6b)

920 - 945 spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami:

I A – sala nr 8 - wych. Lilianna Januchowska

I B – sala nr 1 - wych. Małgorzata Herbut

II A – sala nr 2 - wych. Ewa Kułaga

III A – sala nr 3 - wych. Agnieszka Franczyk

III B – świetlica - wych. Małgorzata Sidorowicz

III C – sala nr 14 - wych. Wiesława Prokopczak


945 spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej, uroczyste pasowanie na ucznia dzieci z klasy pierwszej

 

Klasy IV-VI (budynek przy ul. Kościuszki 6b)

 

ok. 920 - 945 spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

945     spotkanie z wychowawcami w klasach:

IV A – sala nr 19 - wych. Elżbieta Kaniewska

IV B – sala nr 20 - wych. Urszula Fijałkowska

IV C – sala nr 14 - wych. Agnieszka Wałowska

V A – sala nr 18 - wych. Iwona Wolanin

V B – sala nr 17 - wych. Ewa Dworczyńska

VI A – sala nr 16 - wych. Dominika Szpularz

VI B – sala nr 15 - wych. Ewa Kuźmiak

 

Klasy VII i Klasy II-III Publicznego Gimnazjum (budynek przy ul. Leśna Góra 3)


900 - 915 - spotkanie z Dyrekcją w sali gimnastycznej

915 spotkanie z wychowawcami w salach:

VII A – sala nr 25 (II piętro) - wych. Anna Jędrzejowska

VII B – sala nr 29 (II piętro) - wych. Elżbieta Terlikowska

II A PG – sala nr 06 (parter) - wych. Jolanta Trygar

II B PG– sala nr 17 (I piętro) - wych. Barbara Kowalska

II C PG– sala nr 10 (I piętro) - wych. Małgorzata Kotlicka

III A PG – sala nr 9 (I piętro) - wych. Danuta Nowakowska

III B PG – sala nr 24 (II piętro) - wych. Arleta Jaroszyńska-Łechtańska

III C PG– sala nr 28 (II piętro) - wych. Magdalena Boczniewicz


 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 1Bezpieczne wakacje - informacje dla rodzicow

Nadszedł najbardziej oczekiwany przez wszystkich czas – wakacje. W związku z tym przypominamy, że warto sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie informacje o obozach, koloniach i innych rodzajach wypoczynku. Rodzice muszą być pewni, że miejsce pobytu ich dziecka jest bezpieczne, a także nadzorowane przez służby publiczne. Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku.

Również w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii www.kbpn.gov.pl; www.dopalaczeinfo.pl oraz poradni internetowej: www.narkomania.org.pl. Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Przypominamy również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Bezpieczne wakacje - plakat  Poradnik bezpiecznego wypoczynku – ulotka Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zakonczenie roku szkolnego 2016/2017

W piątek 23 czerwca pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Był to rok ciężkiej pracy, która w tym dniu została nagrodzona. Na uroczystości wręczone zostały medale za uzyskanie najwyższej średniej na poziomie klas czwartych, piątych i szóstych, które otrzymali: Michał Marciniak, Michał Dźwigaj, Paula Komarnicka. Uczniom, których średnia ocen wyniosła co najmniej 5,00 i otrzymali wzorowe lub bardzo dobre zachowanie wręczono nagrody książkowe, ponadto wręczono także świadectwa z wyróżnieniem. Imiona i nazwiska wszystkich tych uczniów zamieszczamy poniżej.NAJLEPSI UCZNIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Michał Dźwigaj - 5,91 kl. VB

Michał Marciniak - 5,73 kl. IVA
Katarzyna Zielonka - 5,73 kl. VB
Małgorzata Rapkowska - 5,64 kl. IVB

Paula Komarnicka - 5,55 kl. VIB

Maciej Urbaniak - 5,45 kl. IVA
Julia Wawryn - 5,45 kl. VI A
Zofia Żmijewska - 5,45 kl. VIA

Klaudia Banasiak - 5,36 kl. VB
Tomasz Bartnicki -5,36 kl. IVA
Donata Jędrzejowska - 5,36 kl. VA
Martyna Sławicz - 5,36 kl. VA
Patryk Zinowkin - 5,36 kl. VA

Filip Gościewicz - 5,27 kl. IVA
Emilia Köhler - 5,27 kl. IVB
Paulina Leśniewska - 5,27 kl. IV

Weronika Glapińska - 5,18 kl. IVA

Martyna Bahrij - 5,09 kl. VI A
Maja Krajewska - 5,09 kl. VI B
Paulina Rapkowska - 5,09 kl. VB
Fabian Więckowski - 5,09 kl. VA

Izabella Banyś - 5,00 kl. VA
Karol Gałus - 5,00 kl. IVB
Kamila Jednoróg - 5,00 kl. VIB
Aleksandra Kania - 5,00 kl. IVA
Konrad Litwa - 5,00 kl. VB
Wojciech Maluszycki - 5,00 kl. IVA
Wiktoria Paluszek - 5,00 kl. VI B
Adrian Tarawski - 5,00 kl. IVB

Dawid Habura - 4,91 kl. IVA
Kamil Grygorczyk - 4,91 kl. IVB
Szymon Widera - 4,91 kl. VI A

Maciej Kęśminowicz - 4,82 kl. IVB
Jakub Korabiowski - 4,82 kl. IVB
Jakub Kuzyszyn - 4,82 kl. VB
Mikołaj Tyliszczak - 4,82 kl. VIB
Bartosz Wojciechowski - 4,82 kl. IVA

Daria Kozłowska - 4,80 kl. IVA

Gratulujemy sukcesu! Wszystkim życzymy udanych, bezpiecznych i słonecznych wakacji – do zobaczenia we wrześniu!Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017   Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017  

Nagroda dla najlepszego sportowca w szkole

W piątek na uroczystości zakończenia roku szkolnego Prezes Stowarzyszenia „Zmieniamy sportem” - Szymon Lewandowski wręczył NAGRODĘ DLA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA w naszej szkole. Tytuł ten został przyznany Gabrielowi Bokacz z klasy VI B.

Ogromnie gratulujemy wyróżnienia!

 Najlepszy sportowiec w szkole     Najlepszy sportowiec w szkole   

Zakonczenie nauki przez klasy trzecie

W czwartek 22 czerwca odbyło się uroczysty apel, którym klasy trzecie zakończyły swój pierwszy etap edukacyjny. Nagrodą książkową wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie: Emilia Bancerz, Julia Buranicz, Tomasz Buranicz, Julia Cichocka, Anastazja Cisek, Paulina Ciżmar, Dominika Juszczak, Antonina Kearney, Szymon Kudła, Tomasz Pisarzowski, Zuzanna Prokopczak, Siepietowska Julia, Sołtysik Maciej, Agata Sykuła Stafiniak Lilian, Gałus Kaja, Błażej Bahrij, Tobiasz Banasiak, Jacek Chrzanowski, Tomasz Drewniak, Daria Duma, Gabriela Hawrot, Łukasz Hubica, Karina Kałużna, Ewelina Kowalska, Zofia Rusynko, Natalia Serafin, Bartosz Strojny, Aleksandra Szafran, Wiktoria Widera, Adrian Lewsza, Nela Lubaszewska, Michał Łukasiewicz, Dominik Majewicz, Aleksandra Rogowska, Dominik Skrzypczak, Julia Sorokopas, Milena Sykulska, Emilia Sykulska, Alicja Tułaza, Gabriela Zakrzewska, Otylia Żmijowska.

Klasy podziękowały i pożegnały swoje wychowawczynie, które prowadziły ich przez te trzy wspólne lata: klasa III A – Panią Małgorzatę Herbut, klasa III B – Panią Lidię Denuszek, klasa III C – Panią Liliannę Januchowską.

Przyszłym czwartoklasistą życzymy powodzenia w kolejnym roku szkolnym!

Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie  

Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie  

Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie  

Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie   Uroczyste zakończenie nauki przez klasy trzecie