Dla ucznia
Dla rodzica
Godziny lekcyjne

1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
3. 9:40 - 10:25
4. 10:40 - 11:25
5. 11:40 - 12:25
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55

Powitanie
Serdecznie witamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowieul. Kościuszki 6b    59-170 Przemków
tel. sekretariat: 76 83 19 446
e-mail: zsp.przemkow@wp.pl
Dyrektor:   mgr Ewa Skrypak
Wicedyrektorzy: mgr Dorota Szpak, mgr Dariusz Dźwigaj
Zaproszenie na Turniej Baseballowy

Zaproszenie na Turniej Baseballowy  

Drzwi otwarte 2018 - zapraszamy!

Drzwi Otwarte 2018  

Wycieczka klas czwartych do Glogowa

13 kwietnia 2018 r. uczniowie klas 4a, 4b, 4c pod opieką Elżbiety Kaniewskiej i Agnieszki Wałowskiej oraz pań: Bogumiły Sołtysik, Kingi Kaczor i Iwony Golonko uczestniczyli w wycieczce do Głogowa.
W godzinach rannych umówieni byliśmy w kinie Cinema City na projekcję filmu pt. „Player one”. Film fantastyczno- naukowy, nawiązujący do wielu wątków pop- kultury, bardzo się nam podobał. Chociaż film był rozrywkowy i bardzo przygodowy, niósł ważne przesłanie dla wszystkich osób, które są uzależnione od komputera i Internetu i wolą wirtualną rzeczywistość niż prawdziwych ludzi i prawdziwe relacje międzyludzkie.
Następnie obejrzeliśmy Głogów z innej perspektywy- bardzo historycznej i turystycznej, ponieważ z przewodnikiem zwiedziliśmy obiekty fortyfikacyjne twierdzy Głogów oraz muzeum miejskie. Zatrzymaliśmy się także pod pomnikiem „Dzieci Głogowskich” i przypomnieliśmy sobie historię obrony Głogowa z 1109 roku.
Oczywiście wycieczkę zakończyliśmy smakołykami w KFC.

Elżbieta KaniewskaWycieczka do Głogowa   Wycieczka do Głogowa  Wycieczka do Głogowa  

Wycieczka do Głogowa   Wycieczka do Głogowa   Wycieczka do Głogowa  

Wycieczka do Głogowa   Wycieczka do Głogowa   Wycieczka do Głogowa   Wycieczka do Głogowa  Zmiany w Wewnatrzszkolnych Zasadach Oceniania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad Statutem Szkoły, Uchwałą nr 16/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie z dnia 05.04.2018r. wprowadza się zmiany do Statutu:

DZIAŁ XII Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Rozdział 7, §135 ust. 10
otrzymuje brzmienie: „Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braku ocen obowiązkowych z danego przedmiotu w terminie do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. W przypadku niedotrzymania terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną”.

Rozdział 7, §135 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Uczeń ma możliwość poprawy wszystkich ocen określonych w PZO jako obowiązkowe, na zasadach i w terminie określonym w PZO. Każdą wyższą ocenę uzyskaną podczas poprawy wpisuje się do dziennika i jest ona brana (jako jedyna) do wyznaczenia średniej ważonej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej”.

Rozdział 7, §135 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tworzą jednolite Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych przedmiotów”.

Rozdział 7, §135 ust. 19 otrzymuje brzmienie: „Na okres przerw świątecznych, ferii i długich weekendów nauczyciele nie zadają prac domowych”.

Dopisuje się paragraf o treści: „Uczeń w przypadku otrzymania półrocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej, ma obowiązek poprawy tej oceny na zasadach ustalonych z nauczycielem danego przedmiotu, w terminie do końca marca danego roku szkolnego. W szczególnych przypadkach nauczyciel może przedłużyć ten termin”

Rozdział 14, §145 dopisano ust. 2 w brzmieniu: „uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu wyższą niż przewidywana w przypadku gdy w dniu wystawienia oceny klasyfikacyjnej średnia ważona wskazuje ocenę wyższą”.

Rozdział 14, §145 dopisano ust. 3 w brzmieniu: „uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu niższą niż przewidywana w przypadku gdy w dniu wystawienia oceny klasyfikacyjnej średnia ważona wskazuje ocenę niższą”.

Rozdział 15, §146 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności, uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego”.


Wszystkie zmiany zostają wprowadzone do Przedmiotowych Zasad Oceniania, które ustalane są dla każdego z przedmiotów.

Powiatowy Turniej Matematyczny za nami...
Powiatowy Turniej Matematyczny za nami...

Dnia 28 marca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbył się Powiatowy Turniej Drużynowy "Matematyka, może się przydać", zorganizowany dla uczniów klas piątych. W konkursie brało udział 15 drużyn z powiatu głogowskiego i polkowickiego. Naszą 3-osobową drużynę w składzie: Michał Marciniak, Tomasz Bartnicki i Maciej Urbaniak wspierało dwoje kibiców: Filip Gościewicz i Małgorzata Rapkowska. Drużyny rozwiązywały zadania w sześciu różnych konkurencjach, natomiast kibice liczyli przy komputerach, zdobywając dodatkowe punkty. Po zaciętej rywalizacji i walce z matematycznymi zadaniami reprezentanci naszej szkoły zajęli IV miejsce. Należy zaznaczyć, że do podium zabrakło jedynie 1 punktu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!„Matematyka, może się przydać 2018”   „Matematyka, może się przydać 2018”  „Matematyka, może się przydać 2018”  

„Matematyka, może się przydać 2018”  „Matematyka, może się przydać 2018”  

Wycieczka do Ochli
Wycieczka do Ochli

Tuż przed Wielkanocą uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Wielkanocnych Warsztatach Zdobienia Pisanek w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli. W czasie warsztatów przybliżono polskie tradycje wielkanocne z praktycznym zgłębianiem tajników zdobienia wielkanocnej pisanki techniką batikową. Uczniowie z zaangażowaniem wykonali pisanki według wskazówek prowadzących zajęcia. Przed warsztatami zwiedziliśmy obiekty Muzeum Etnograficznego. Najwięcej emocji wzbudził budynek starej szkoły, w ławkach której zasiedli nasi uczniowie.Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  Po zwiedzaniu i lekcji muzealnej udaliśmy się do Zielogórskiej Palmiarni, położonej na szczycie Winnego Wzgórza w Zielonej Górze. W jej wnętrzu znaleźć mogliśmy około 150 gatunków roślin ze strefy równikowej i zwrotnikowej, w tym daktylowiec kanaryjski, a także m.in. jesiotra ostronosego i piranie. Poza eksponowaniem egzotycznych roślin i zwierząt Palmiarnia pełni funkcję punktu widokowego, z którego podziwialiśmy widok na Zieloną Górę.Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry   Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  

Wycieczka do Ochli i Zielonej Góry  Apel wielkanocny 2018

Apel wielkanocny 2018   Apel wielkanocny 2018  Apel wielkanocny 2018  

Apel wielkanocny 2018   Apel wielkanocny 2018   Apel wielkanocny 2018  

Apel wielkanocny 2018  

Apel wielkanocny 2018   Apel wielkanocny 2018   Apel wielkanocny 2018   Apel wielkanocny 2018  

Apel wielkanocny 2018  Final VI Grand Prix w Szachach Szybkich
Final VI Grand Prix w Szachach Szybkich

W poniedziałek 26 marca br. zakończona została rywalizacja w VI Grand Prix w Szachach Szybkich o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Tego dnia odbył się ostatni, finałowy IV Wiosenny Turniej Grand Prix. Podczas ostatniego Turnieju grało 23 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie pod opieką pana Dariusza Dźwigaja. Tradycyjnie rywalizacja przebiegała w dwóch grupach: „młodszej” Grupie A i „starszej” Grupie B. Grano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10 minut na zawodnika. Sędzią głównym zawodów był uczeń klasy drugiej przemkowskiego Liceum Ogólnokształcącego – Szymon Dryja, który w tej edycji sędziował wszystkie turnieje Grand Prix. Rywalizacja, jak podczas każdego turnieju, była niezwykle zacięta, ale zawsze w duchu fair play. Po siedmiu rundach poznaliśmy zwycięzców ostatniego Turnieju. W grupie A zwyciężył uczeń PSP w Wysokiej Alan Wójcik, drugie miejsce zajął uczeń SP nr 2 w Przemkowie Aleksander Mydłowski, trzecie uczeń PSP w Wysokiej Karol Skraba. W grupie B nie było niespodzianek. W pierwszej trójce znalazło się dwóch naszych uczniów. Zwyciężył Adrian Tarawski, drugie miejsce zajął uczeń SP nr 2 w Przemkowie Krzysztof Mydłowski, zaś trzecie miejsce zajął Michał Dźwigaj.

I tu emocje sięgnęły zenitu, ponieważ nastąpiło podsumowanie czterech Turniejów Grand Prix. Do klasyfikacji generalnej zliczano wyniki poszczególnych Turniejów z odliczeniem jednego, najsłabszego wyniku. Przy takiej samej ilości zdobytych punktów zliczano wyższe zajęte miejsca. Na początku ceremonii wręczenia nagród pani Monika Dźwigaj, dyrektor Zespołu Szkół wręczyła podziękowania panu Józefowi Tarawskiemu, prezesowi UKS „Szach-Mat Przemków” za pomoc w organizacji i ufundowanie nagród rzeczowych oraz Szymonowi Dryja za sędziowanie turniejów Grand Prix. Wręczono medale w kategorii dziewcząt. W grupie A dziewcząt pierwsze i trzecie miejsce na podium przypadło naszej szkole: I miejsce zajęła Aleksandra Jakubowska, III – Martyna Zbójniewicz. . W grupie B dziewcząt drugie miejsce zajęła uczennica klasy VB Małgorzata Rapkowska.

Nagrody główne, czyli Puchary Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie za rywalizacje w całym Grand Prix przyznano także w każdej z kategorii.


W grupie A drugie miejsce zajął Jacek Chrzanowski, uczeń klasy IVB.

W grupie B zwyciężył faworyt, czyli uczeń naszej szkoły Adrian Tarawski,
trzecie miejsce zajął Michał Dźwigaj z klasy VIB
.Uczniowie Ci należą do UKS „Szach-Mat Przemków”. Każdy uczeń biorący udział w Grand Prix otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe. Na koniec wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018  Finał Grand Prix 2018  

Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018  

Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018  

Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018  

Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018   Finał Grand Prix 2018  

Finał Grand Prix 2018  XII Miedzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie
XII Miedzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie

W dniu 22 marca 2018r w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbyły się XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe pod Patronatem Burmistrza Przemkowa.

W tym roku udział w turnieju wzięło 117 szachistów, co stanowi rekord w stosunku do rozgrywek z wcześniejszych lat. Wśród 117 młodych szachistów, 27 to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie. Już o 8:00 przybyli pierwsi uczestnicy. O godzinie 9:00 mistrzostwa otworzył Burmistrz Przemkowa - Jerzy Szczupak. Sędziom głównym turnieju był pan Artur Adamek. Ksawery Tartakower jeden z wybitnych polsko-francuskich szachistów XX wieku mówił "Zawsze istnieje właściwe posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć." - właśnie takich, przemyślanych i trafnych posunięć na szachownicy wszystkim uczestnikom turnieju życzyli organizatorzy.

W grupie A (uczniowie do klasy III SP) najwyżej z naszej szkoły uplasował się uczeń klasy drugiej Dominik Zinowkin. W tej grupie rywalizowali również: Aleksander Bednarz, Aleksandra Jakubowska, Martyna Zbójniewicz i Antoni Lach.

W grupie B (klasy IV-VI SP) najwyższe miejsce osiągnął Michał Dźwigaj zajmując VI miejsce. Należy dodać, iż miał tyle samo punktów co zawodnik na trzecim miejscu. W tej grupie rywalizowali również: Michał Marciniak, Katarzyna Zielonka, Dawid Habura, Tomasz Bartnicki, Liliana Stafiniak (był to jej pierwszy turniej), Bartłomiej Janiak i Kewin Sylwestrowicz.

W grupie C (klasy 7 SP i gimnazjum) najwyższe miejsce zajął Bartłomiej Przybylski.

W najstarszej grupie D (OPEN) zwycięzcą został uczeń przemkowskiego Liceum Ogólnokształcącego Szymon Dryja. W tej grupie gry podjął się uczeń naszej szkoły Adrian Tarawski, który ostatecznie zajął piąte miejsce. Najmłodszemu zawodnikowi Mistrzostw wręczono puchar. Okazał się nim uczeń SP Aslan Głogów Kajo Lopo da Silva.Dariusz DźwigajXII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  

XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  

XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  

XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  

XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  

XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie   XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  

XII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe w Przemkowie  Wiosna 2018 - klasy VII i gimnazjalne

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka z budynku przy ul. Leśna Góra oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler świętowali Pierwszy Dzień Wiosny bardzo aktywnie.

Rano odbył się Turniej piłki Halowej, który wygrała drużyna Gwardia LO, drugie miejsce zajęli piłkarze Wieśki a trzecie – Wilki. W tym czasie trwały lekcje.

Następnie przeprowadzono Terenową Grę WIOSNA’2018. Najpierw zostały omówione zasady gry, odbyło się losowanie startowe numerów stacji z zadaniami. A było ich 10. Patrole klasowe miały do wykonania:
1. Narysować portret klasy
2. Rzucać samolocikiem do celu (5 szans)
3. Ułożyć krzyżówkę z hasłem PRZEMKÓW
4. Wykonać wianek
5. Wykonać układ synchroniczny taneczny całej klasy
6. Wykonać wiosenną fryzurę
7. Rzucać szyszkami(5 sztuk) do kosza
8. Ułożyć fraszkę o wiośnie
9. Z liter PRZEDWIOŚNIE ułożyć jak najwięcej słów
10. Ubrać klasową MARZANNĘ.

Każde zadanie było oceniane przez opiekuna stacji. Byli to nauczyciele oraz uczniowie klas II LO i III LO. Na sali gimnastycznej sędziowie w osobach pań Doroty Szpak i Renaty Podgórskiej ocenili ostatnią konkurencję: Marzannę Klasową. Było to urocze zakończenie gry, galę prowadził pan Adam Rusynko. Po zliczeniu wszystkich punktów za wykonane zadania sędziowie ustalili kolejność. I tak:pierwsze miejsce zajęła klasa III a gimnazjum,
drugie wspólnie – I LO i II LO oraz
trzecie miejsce klasa III c gimnazjum.


Opiekunka SU, Irena Orłowska
Autorka Gry Terenowej

P.S. Pięknie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia zabawy.Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  Dzien Wiosny 2018 - klasy IV-VI

21 marca w pierwszym dniu wiosny Samorząd Uczniowski zaprosił klasy IV-VI do wspólnego świętowania.

Na sali gimnastycznej odbył się konkurs na najbardziej wiosenną klasę, który bezapelacyjnie wygrała klasa 6A, drugie miejsce zdobyła klas 4C, a trzecie klasa 4B.

Drugim konkursem był konkurs karaoke na najładniej wykonaną piosenkę, którą wcześniej każda z klas wylosowała. W tym konkursie pierwsze miejsce jednogłośnie jury i publiczność przyznała klasie 4C za wykonanie piosenki „W stronę słońca” Eweliny Lisowskiej. Drugie miejsce przyznano klasie 5B za piosenkę „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar, a miejscem trzecim uhonorowano klasę 6B, która zaśpiewała piosenkę zespołu 2+1 pt. „Chodź, pomaluj mój świat”.

Klasy I-III poszły szukać wiosny w okolicy szkoły, nie zapominając o pożegnaniu zimy poprzez spalenie MARZANNY.

Samorząd UczniowskiDzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018   Dzień Wiosny 2018  

Dzień Wiosny 2018